pabalik mula sa akin.

from Pexels;

Kahit alas-diyes pa lang ng gabi, inaantok ka na. Inunat mo ang iyong katawan habang nasa gitna ka ng iyong hikab. Dahan-dahan mong kinusot ang iyong mga mata, dala-dala ang papatulog nang ngiti. Kahit ayaw ko pa ay pinatulog na kita. Kahit hindi ko pa gusto ay pinauna na kita.

Kaya pagsapit ng alas-dose ng madaling araw ay pinatay ko na ang ilaw. Dala ng liwanag ng buwan sa labas ng bintana nating bukas, nakita ko ang himbing ng iyong mukha. Sa wakas, makakalaya ka na. Kahit ayaw ko pa. Kahit hindi ko pa gusto.

Sa umpisa nama’y hindi ka sa akin. Hiniram lang kita mula sa may-aring ayaw na sa iyo. Pero sa kanyang yakap, ikaw ay bumalik. Sa ilalim ng aking pagnanais, iniwan mo ako.

Hinawakan ko ang mainit na basong punong-puno ng kape at dahan-dahan kong hinigop ang pait. Mula sa mga labing nanginginig, papunta sa lalamunang sugat sa uhaw.

Ala-una na. Sana hindi na sumikat ang araw.


WORD COUNT: 161

Thank you for reading this story. If you want to talk about random things with me, do not hesitate to reach me through my “Contact” page. All the best love, my dear.

4 thoughts on “pabalik mula sa akin.

Add yours

let me hold your words before you leave;

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: